Projectmanager Gerrit Jansen wil in ‘Noord’ aan de slag | Geluidsisolatie 4 woningen Watergang | Afzettingen werk Noord langer dan gedacht ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
Logo PNH  
 
   
 
 
 
Bereikbaarheid Waterland N247
 
Met deze nieuwsbrief over het programma Bereikbaarheid Waterland houden we u op de hoogte van de stand van zaken over de voortgang van het project. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de regio Waterland. Met het programma wil de provincie de doorstroming voor automobilisten en busreizigers op de N235 en N247 verbeteren. Ook de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verhoogd. Een voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan.
Veel leesplezier!
 
Lees meer
 
Luchtfoto Het Schouw
Nieuw ontwerp en aanbesteding nodig voor onderdoorgangen Het Schouw
 
In oktober 2021 werd bekend dat bij het Schouw 3 onderdoorgangen niet volgens plan en budget kunnen worden uitgevoerd. Door de gewijzigde grondwaterstanden moest het ontwerp terug naar de tekentafel. De provincie en de aannemer hebben samen naar oplossingen gekeken. Inmiddels zijn zij overeengekomen dat er teveel aan het ontwerp wijzigt en dat dit niet via de gemaakte afspraken uitgevoerd kan worden. Het project wordt opnieuw aanbesteed.
 
 
Lees meer
 
 
 
 
Asfalteren Het Schouw
Nieuw asfalt kruispunt Het Schouw
 
Vorige maand is een deel van de N247 bij kruispunt Het Schouw opnieuw geasfalteerd. Het bestaande asfalt was verouderd en moest vervangen worden. Ook de markeringen op het wegdek zijn vernieuwd. De aannemer heeft nu zijn werk rondom Het Schouw afgerond.

Om dat werk veilig te kunnen uitvoeren werd de N247 tussen kruispunt Het Schouw en de A10 afgesloten voor verkeer. En dat was te merken. In het weekend waarin gewerkt werd was er de nodige overlast voor het verkeer. De omleidingsroutes via de A7 of N244 werkten niet voor iedereen. Bij de evaluatie van het werk zijn deze punten meegenomen zodat bij een volgende keer daar nog meer aandacht aan kan worden besteed.
 
 
 
 
Geluidsisolatie 4 woningen Watergang
 
Langs de Kanaaldijk in Watergang krijgen 4 woningen extra geluidsisolatie. Voor de inpassing van de 247 verdween de loods bij het bedrijf IDA. Daarmee verdween ook een buffer voor het geluid van de auto’s op de N235 en N247 op de gevels van deze woningen. Door de aannemer worden onder andere nieuwe kozijnen en geluidwerende beglazing aangebracht waar nodig. Daarna voldoen de woningen weer aan de Wet geluidshinder.
Het werk aan de 4 woningen is eind van het jaar klaar.
 
 
 
Werk in weiland
 
Afzettingen werk Noord langer dan gedacht
 
Bij de Dijksbrug in Monnickendam worden momenteel kabels en leidingen verlegd in de grond. Dat is nodig voor de vernieuwing van de Dijksbrug. Om het verkeer attent te maken op het werk en te zorgen dat alles veilig gedaan kan worden plaatst de provincie tijdelijke verkeersborden of zijn er andere verkeersmaatregelen nodig, zoals afzettingen of versmalde wegstroken. Regel is dat deze verkeersmaatregelen zo kort mogelijk staan. Of als dat ze worden weggehaald als er langere tijd niet gewerkt wordt. En dat is soms lastiger dan gedacht.
 
Smalste deel
 
Update vervolgstudie onderdoorgang Broek in Waterland
 
De vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland wordt uitgebreid. In die studie worden twee varianten van een onderdoorgang onderzocht. Daarnaast wordt de bovengrondse variant uit de eerste studie geactualiseerd. Eind vorig jaar kwamen enkele direct aanwonenden van de N247 in Broek in Waterland met alternatieven. Eén van die alternatieven wordt nu meegenomen in de eindafweging van de vervolgstudie. Het idee van de aanwonenden was om de onderdoorgang te verlengen met een half open bak aan de noordkant van het dorp.
 
Lees meer
 
 
Evaluatie ledverlichting in fietspad en bij uitwegen N235
 
Bij de herinrichting van de N235 in 2018 zijn de lichtmasten naast de weg verwijderd. Vraag was hoe het fietspad voor gebruikers goed zichtbaar gemaakt kon worden. En hoe de uitwegen van de woningen zichtbaar gemaakt konden worden als het donker is. Er werd gekozen voor een pilot met actieve markering: verzonken ledlampen in het midden van het fietspad en ledverlichting bij de in- en uitritten. De pilot is afgelopen en we evalueren graag met gebruikers hoe het bevalt.
 
Afbeelding Kroontje
 
 
Colofon
 
Nieuwsbrief ‘Bereikbaarheid Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie: www.bereikbaarheidwaterland.nl

Meer nieuws uit de regio? Volg ons op Facebook?
Zaanstreek Waterland | Facebook

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl
 
Afbeelding schaduwrand