File om 6 uur ‘s ochtends | Fietspad Katwoude | Tankstation Shell verplaatst ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
 
 
   
 
 
Header 600 x 260
 
Bereikbaarheid Waterland N247
 
Met deze nieuwsbrief over het project N247 Bereikbaarheid Waterland houden we u op de hoogte van de stand van zaken over de voortgang van het project.
 
     
 
Inhoud nieuwsbrief
 
In deze nieuwsbrief geven we informatie over de voortgang van het project. In deze editie onder andere een interview met Ineke Slotman van Antea Group over de verplaatsing van het Shell-station bij Het Schouw. Claudia Prins woont in Katwoude en vertelt over de aanleg van het fietspad daar. Voor de vervolgstudie naar de mogelijkheden voor een onderdoorgang in Broek in Waterland zijn bijeenkomsten met belangstellenden georganiseerd. In deze nieuwsbrief vindt u een kort verslag. En Dave van Schaick, omgevingsmanager van de aannemer, praat u bij over stand van zaken rond het project.
Veel leesplezier en alvast een fijne zomer!
 
 
 
 
 
 
 
Fietspad Katwoude
 
Aan de keukentafel bij Claudia Prins zit je al snel met een kop koffie naar buiten te kijken. Naar eindeloos groen grasland met koeien in de Kleine Polder Katwoude. In de verte een boerderij en aan de zijkant van je blikveld een stroom verkeer: de N247. Ze vertelt waarom het volgens haar een goed idee is om het fietspad naar de oostkant van de N247 te verplaatsen.
 
  Lees meer
Tankstation Shell verplaatst
Tankstation Shell verplaatst
 
Het is vast al opgevallen. Het Shell-station bij Het Schouw heeft ‘de oversteek’ gemaakt. Het oude tankstation gaat dicht en aan de Slochterweg is een nieuw tankstation geopend. De bouw van het nieuwe station wordt gedaan door Antea Group, in samenwerking met een aantal andere partijen. Ineke Slotman werkt als projectleider aan de bouw. Zij vertelt hoe dat in zijn werk gaat.
 
 
Lees meer
 
onderdoorgang Broek in Waterland
Samen werken aan samenwerken - onderdoorgang Broek in Waterland
 
Voor het deel van de N247 in Broek in Waterland wordt gekeken naar de mogelijkheden van een onderdoorgang. Dat wordt gedaan in een vervolgstudie. Provincie en de Dorpsraad Broek in Waterland zijn opdrachtgever van die studie. Bewoners van Broek in Waterland en andere betrokkenen denken met ons mee. Dat gebeurt in ateliers. In juni waren de eerste twee bijeenkomsten. Meer dan 50 mensen vertelden wat ze belangrijk vonden voor de periode van de bouw van die mogelijke onderdoorgang. En wat we niet mogen vergeten voor het ontwerp van de onderdoorgang. Op onderdoorgangN247BiW (pleio.nl) staan de verslagen van die bijeenkomsten. Daar is ook het ‘participatiedraaiboek’ te vinden. In dat draaiboek staat precies op welke manier we samenwerken.
 
 
Lees meer
 
Gemaal Monnickendam
Wat gebeurt er nog meer in de omgeving
 
Wist je dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bezig is met de bouw van een gemaal onder de N247? Gemaal Monnickendam. In augustus wordt daar hard gewerkt. De N247 gaat de laatste twee weekenden van augustus dicht. Bussen en nood- en hulpdiensten kunnen langs het werk. Ander gemotoriseerd verkeer moeten omrijden via de N235. Voor voetgangers en (brom)fietsers vaart een pontje.
Meer weten? Kijk op Gemaal Monnickendam | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl)
 
 
Lees meer
 
 
Onderhoudswerkzaamheden www.bereikbaarheidwaterland.nl
 
Geregeld vinden (onderhouds)werkzaamheden plaats op of nabij de N247. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van de herinrichting, maar worden door verschillende organisaties uitgevoerd. Denk aan gemeenten, Hoogheemraadschap, andere projecten van de provincie, etc. Om iedereen op de hoogte te houden, worden deze zoveel mogelijk op de website www.bereikbaarheidwaterland.nl van de provincie geplaatst. Kijk onder ‘Actuele onderhoudswerkzaamheden’.
 
  Lees meer
 
Over het project
 
De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de regio Waterland. Met het project wil de provincie de doorstroom voor automobilisten en busreizigers verbeteren. Ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verhoogd. Een voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan. Het project wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie RecoN247.
 
 
 
 
 
Colofon
 
Nieuwsbrief ‘Bereikbaarheid Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie: www.bereikbaarheidwaterland.nl

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl