17 november webinar stikstof: Stel uw vraag aan de gedeputeerde | Bouwstop dreigt voor duizenden woningen in Noord-Holland ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
Logo PNH  
 
   
 
 
Noord-Hollands Duinreservaat
 
Natuurversterking & Stikstof
 
De provincie werkt samen met vele partners aan de aanpak natuurversterking en stikstof in Noord-Holland. Via deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Naast nieuws over de stikstofopgave ontvangt u ook de laatste stand van zaken over de gebiedsgerichte aanpak.
 
Lees meer
 
17 november webinar stikstof: Stel uw vraag aan de gedeputeerde
 
De ontwikkelingen over de stikstofaanpak volgen elkaar snel op. Dat er in Noord-Holland veel vragen over dit onderwerp leven, bleek tijdens het 1e webinar over stikstof. Daarom organiseert de provincie een 2e webinar. Die vindt plaats op 17 november 2022 tussen 12.00 en 13.00 uur. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof) praat u bij over de Noord-Hollandse stikstofaanpak en zij geeft, samen met Roel Jongeneel - Landbouweconoom universiteit Wageningen - antwoord op uw vragen. 
U kunt zich aanmelden via het registratiescherm. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een toegangslink in uw mailbox. U kunt uw vragen tijdens het webinar stellen via de chat. Aanmelden kan tot aan het einde van het webinar.
 
 
Lees meer
 
Wat is stikstof?
 
Meer weten over stikstof en waarom teveel neerslag de natuur aantast? Kijk deze uitzending van ExpeditieNH van NHnieuws. Daarin leggen experts uit waarom het noodzakelijk is om de stikstofuitstoot terug te dringen.
 
 
 
 
 
 
Noord-Hollands natuurnetwerk zorgt voor terugkeer zeldzame plant- en diersoorten
 
Noord-Holland werkt hard om het Natuurnetwerk Nederland in de provincie af te maken. Dit heeft tot nu toe al gezorgd voor de terugkeer van bijzondere diersoorten zoals de otter en zeldzame plantensoorten als groenknolorchis en veenmosorchis. Inmiddels is bijna 93% van het natuurnetwerk klaar. Dat staat in het Programma Natuurnetwerk 2023 dat inmiddels is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en op maandag 21 november wordt besproken door Provinciale Staten.
 
 
Noord-Holland ook in Noordelijke Vechtstreek aan de slag met natuur én landbouw
 
Op donderdag 15 december vindt een informatiebijeenkomst plaats voor het gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek. In dit gebied stelt de provincie circa 85,5 hectare grond beschikbaar voor onder andere koop, ruil en (erf)pacht. Het doel is om met deze gronden bij te dragen aan de opgaven voor landbouw, natuur, stikstof en bodemdaling. Zodat de natuur versterkt en efficiëntere (agrarische) bedrijfsvoering mogelijk is. 
 
Aanmelden en lees meer
 
 
Waarom werkt de provincie aan natuurherstel?
 
Meer weten over natuurherstel en waarom de provincie daarin investeert? Kijk deze uitzending van ExpeditieNH van NHnieuws. Daarin leggen experts uit waarom het noodzakelijk is om de natuur te herstellen.
 
 

Natuurbeheerplan 2023: extra investeren in weidevogelgebieden in Noord-Holland
 
Volgend jaar komt extra geld beschikbaar om het agrarisch natuurbeheer van grote aaneengesloten gebieden (minimaal 1000 hectare) voor weidevogels in Noord-Holland te verbeteren. Dit staat in het Natuurbeheerplan 2023 van de provincie.
 
  Lees meer
Afbeelding Kroontje
 
 
Colofon
 
Nieuwsbrief ‘natuurversterking & stikstof’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl
 
Afbeelding schaduwrand