In 25 gebieden aan de slag met natuur ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
 
 
   
 
 
Noord-Hollands Duinreservaat
 
Natuurversterking & Stikstof
 
De provincie werkt samen met vele partners aan de aanpak natuurversterking en stikstof in Noord-Holland. Via deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Naast nieuws over de stikstofopgave ontvangt u vanaf nu ook de laatste stand van zaken over de gebiedsgerichte aanpak.
 
Lees meer
 
Vrijkomende stikstof naar woningbouw en energietransitie
 
Afgelopen zomer opende de provincie Noord-Holland twee stikstofbanken voor woningbouw en voor energietransitie, circulaire economie en verduurzaming industrie. Daarmee kan vrijgemaakte stikstofruimte gespaard worden voor nieuwe en noodzakelijke initiatieven in deze sectoren. Naast de twee banken voor Noord-Holland, openen alle 12 provincies samen een zogenaamde microdepositiebank. Partijen die stikstofruimte nodig hebben voor een project, kunnen via deze bank hele kleine porties opnemen.
 
 
Lees meer
 
 
 
 
 
Hoge respons op enquête natuurbeleving in Zuid-Kennemerland
 
De provincie Noord-Holland vroeg inwoners, ondernemers en bezoekers van Zuid-Kennemerland naar hun ervaring van de natuur in de regio. Ruim 3.200 mensen deelden hun mening. Een zichtbare wens: balans tussen ruimte voor natuur, recreatie en beweiding. Ook konden deelnemers hun favoriete plek(ken) delen via een foto. Uit de ruim 500 inzendingen zijn vijf winnaars geselecteerd.

Afbeelding © Jantine van Vliet (een van de winnaars)
 
 
Lees meer
 
 
Bezoek aan polder Westzaan door Provinciale Statenleden
 
Provinciale Statenleden brengen op 4 oktober een werkbezoek aan de polder Westzaan. Een polder die voor een groot gedeelte bestaat uit Europees beschermde natuur (Natura 2000). In de polder heeft de neerslag van stikstof een groot effect op de unieke natuur. Dit gebied heeft daarnaast ook te maken met bodemdaling, een opgave voor het Natuurnetwerk Nederland, verslechterde waterkwaliteit, een verbrakkingsopdracht en er wordt gezocht naar een toekomstbestendige landbouw. De Statenleden stappen eerst op de boot om het natuurgebied te bezoeken, daarna worden in hun aanwezigheid lokaal betrokken ondernemers geïnterviewd over hun dilemma’s en opgaven op alle genoemde gebieden.
 
 
 
Wat doet stikstof met de natuur?
 
Stikstofuitstoot komt terecht in beschermde Natura 2000-gebieden. Zeldzame planten kunnen hierdoor niet meer groeien en ook de dieren die leven van deze planten verdwijnen. De ecosystemen raken uit balans. Hoe stikstof de natuur aantast, kun je zien in deze video.
 
 
 
Inzaaien van kruidenrijk grasland voor versterken biodiversiteit
 
Stichting Urgenda ontvangt van de provincie Noord-Holland €15.000 subsidie voor haar crowdfundings-actie 1001 hectare kruidenrijk grasland. Hiermee krijgen melkveehouders € 150 korting per hectare wanneer zij zaadmengsels voor kruidenrijk grasland inkopen. Dit is een extra steuntje in de rug voor de biodiversiteit. 
 
 
Online bijeenkomst actualiteiten stikstof: 12 oktober
 
Meer weten over de actualiteiten op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het stikstofdossier? Het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 organiseert op dinsdag 12 oktober een online informatiebijeenkomst. Hiermee willen zij gemeentemedewerkers en initiatiefnemers op de hoogte brengen van de vele veranderingen en ontwikkelingen op dit gebied.
 
Lees meer
 
 
Aftrap nieuwe serie in Pakhuis de Zwijger: Groen Verbonden
 
De biodiversiteit staat onder druk, het Noordzeekanaal wordt steeds zouter en onze omgeving blijft verstedelijken. Hoe kunnen we dit tij keren en waarom is dit zo belangrijk? Op woensdag 6 oktober start, in samenwerking met de provincie, de serie Groen Verbonden in Pakhuis de Zwijger. 

In de eerste aflevering 'De terugkeer van onze natuur' aandacht voor de lessen van 30 jaar Natuurnetwerk Nederland. Met gastsprekers Rudy Rabbinge (hoogleraar en gerenommeerd landbouwwetenschapper), Nico Jonker (ecoloog bij de provincie Noord-Holland), Anna Herweg (natuurlobbyist bij de Groene11) en Samuelle van Deutekom (boswachter publiek in de Schoorlse Duinen).

In totaal zijn er 6 afleveringen waarbij de natuur in Nederland centraal staat. Zowel fysieke als online deelname is mogelijk. Meld u hier aan.
 
 
Lees meer
 
 
Stikstof aanpak in de duinen van Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland
 
In oktober start Noord-Holland met de eerste gebiedstafels over de stikstofopgave in de Natura 2000-gebieden van de duinen van Den Helder tot en met het Noordzeekanaal. Diverse lokale betrokken partijen worden uitgenodigd, zoals bestuurders en ambtenaren van gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties. De bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en samenwerkingsafspraken maken. De provincie streeft naar een lokale en gezamenlijke aanpak, om zo een bijdrage te leveren aan de afname van de stikstofdepositie in elk van de Natura 2000-duingebieden.
 
 
 
 
Colofon
 
Nieuwsbrief 'Natuurversterking & stikstof’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl