Start werk kabels en leidingen Noord | Werk bij Het Schouw | Video vervolgstudie ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
Logo PNH  
 
   
 
 
Header 600 x 260
 
Bereikbaarheid Waterland N247
 
Met deze nieuwsbrief over het programma Bereikbaarheid Waterland houden we u op de hoogte van de stand van zaken over de voortgang van het project. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de regio Waterland. Met het programma wil de provincie de doorstroming voor automobilisten en busreizigers op de N235 en N247 verbeteren. Ook de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verhoogd. Een voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan.
Veel leesplezier!
 
Lees meer
 
 
 
 
 
Provinciaal inpassingsplan Molenkade
 
In maart behandelt Provinciale Staten de herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Molenkade. Zo’n PIP is eigenlijk een bestemmingsplan op provinciaal niveau. Het plan is in 2019 vastgesteld.
 
  Lees meer
Werk bij Het Schouw
 
In afwachting van een goede en betaalbare oplossing voor de onderdoorgangen bij Het Schouw wordt het kruispunt zó ingericht dat het de komende tijd veilig te gebruiken is door alle verkeersdeelnemers. Afgelopen december zijn bijvoorbeeld een deel van het kruispunt en de naastgelegen Termieterweg opnieuw geasfalteerd.
 
 
Lees meer
 
Terugblik op ateliers vervolgstudie en vooruitblik voorjaar 2022
 
Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de regio denken mee over de mogelijke onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland. Dat doen ze in ateliers. Afgelopen najaar waren er twee ateliers. Ook er was een inloopavond in Volendam waar iedereen zich kon laten bijpraten. De verslagen van de ateliers en een impressie van de inloopavond staan op de projectwebsite. Daar vind je ook aankondigingen van volgende bijeenkomsten.
 
 
Lees meer
 
Video vervolgstudie
 
Hoe zit het met de co-creatie? Op welke manier kun je participeren in de vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland? En wat levert die vervolgstudie op? Deze vragen worden beantwoord in een video over het project.
Bewoners komen aan het woord over hun inbreng. Ook de Dorpsraad en het adviesbureau Arcadis vertellen over het waarom van de vervolgstudie en wat er wordt onderzocht.
 
Afbeelding Kroontje
 
 
Colofon
 
Nieuwsbrief ‘Bereikbaarheid Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie: www.bereikbaarheidwaterland.nl

Meer nieuws uit de regio? 
Volg ons op Facebook

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl
 
Afbeelding schaduwrand