Gevolgen uitstel Omgevingswet voor Noord-Holland ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
 
 
   
 
 
Header nieuwsbrief Omgevingsverordening
 
Omgevingswet-, visie en verordening
 
In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Holland een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities vertalen we naar de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022, met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluit bij de praktijk. Op deze manier werken we in de geest van de Omgevingswet.
 
Lees meer
 
 
Gevolgen uitstel Omgevingswet voor Noord-Holland
 
Het Kabinet besloot afgelopen mei om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen van 1 januari naar 1 juli 2022. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid (RES’en). Om te voldoen aan de Omgevingswet werkt de provincie aan de Omgevingsverordening NH2022 (OVNH 2022). Nu de wet is uitgesteld, wordt de inwerkingtreding van verordening NH2022 ook uitgesteld en blijft de nu geldende Omgevingsverordening NH2020 (OVNH 2020) langer dan voorzien van kracht.
 
 
 
 
RES'en blijven leidend
 
In de ontwerp Omgevingsverordening NH2022 is opgenomen dat de RES’en leidend zijn voor het onderdeel wind op land; de provincie laat daarin regels zoals de 600 meter afstand van windturbines tot woningen en de lijnopstelling voor windturbines vervallen. Om te zorgen dat er spoedig duidelijkheid is voor gemeenten, initiatiefnemers en bewoners over mogelijkheden voor wind op land, wordt de nu geldende Omgevingsverordening NH2020 op dezelfde manier aangepast om de RES’en leidend te laten zijn voor het onderdeel wind op land. Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl/omgevingsverordening en de pagina van de RES’en.
 
 
 
 
 
 
 
Planning
 
De planning is om in het najaar van 2021 de wijzigingen in de Omgevingsverordening NH2020 ter inzage te leggen. De ingediende zienswijzen op zowel de Omgevingsverordeningen NH 2020 als de Omgevingsverordeningen NH 2022 worden vervolgens gelijktijdig door Gedeputeerde Staten beantwoord. Eventuele wijzigingen in de verordeningen als gevolg van de zienswijzen worden dan ook gelijktijdig aan Provinciale Staten voor vaststelling aangeboden. Door het samen te behandelen kunnen beide verordeningen goed vergeleken worden en is het proces beter te volgen. De gedeeltelijk gewijzigde verordening NH2020 treedt naar verwachting in werking in maart/april 2022. De Omgevingsverordening NH2022 tegelijk met de Omgevingswet, naar verwachting is dat op 1 juli 2022.

Ook gaan wij dit jaar nog één ronde doen waarin gevraagde wijzigingen van werkingsgebieden in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. Die voorgestelde wijzigingen worden naar verwachting dit najaar ter inzage gelegd.
 
 
Lees meer
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten
 
Wilt u meer weten over de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022? Bezoek onze website of neem contact op via omgevingsverordening@noord-holland.nl.
 
  Lees meer
 
 
Colofon
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsverordening.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl