Provincie renoveert Koopvaardersschutsluis zonder verlenging |Onderzoek in september ter voorbereiding op renovatie ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
Logo PNH  
 
   
 
 
 
Renovatie Koopvaardersschutsluis;
ontwerp en gevolgen
 
Door een bacterie gaan de damwanden van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder achteruit. Deze belangrijke zeesluis en toegangspoort van en naar het Noordhollandsch Kanaal moet daarom worden gerenoveerd. De provincie werkt samen met de aannemer in een bouwteam aan een oplossing en het ontwerp.
 
Lees meer
 
In deze nieuwsbrief
Alstublieft; een nieuwsbrief met daarin een terugblik op de keuzes die zijn gemaakt rondom de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Zo blijkt uit het bouwteam dat de Koopvaardersschutsluis geen 9 maanden dicht hoeft tijdens de renovatie, zoals oorspronkelijk werd gedacht. Ook attenderen we u op onderzoekswerkzaamheden die in september 2022 starten. De Koopvaardersschutsluis blijft dan in gebruik. 
 
 
 
 
 
Projectteam Omvaarroute heeft resultaten opgeleverd
 
Het projectteam Omvaarroute van Port of Den Helder heeft zich gericht op alle onderdelen die een rol spelen bij een (eventuele incidentele) omvaarroute. In juni 2022 werd bekend dat vanuit de projectscope de omvaarroute niet nodig is als voorziening tijdens de renovatiewerkzaamheden van de Koopvaardersschutsluis. Een beslissing over de verlenging van de Koopvaardersschutsluis wordt uitgesteld met 5 tot 8 jaar, dus ook daarvoor is de omvaarroute nu niet nodig. De Klankbordgroep Omvaarroute Koopvaardersschutsluis en de Gemeente Den Helder als opdrachtgever van Port of Den Helder (PoDH), hebben daarom voor nu alle werkzaamheden ter voorbereiding van de omvaarroute afgerond en gebundeld in een einddocument.
 
 
 
Onderzoek in september ter voorbereiding op renovatie
 
De provincie Noord-Holland voert vanaf 5 september 2022 onderzoek uit op het terrein van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder. Dit ter voorbereiding op de renovatie in 2023/2024. Tijdens de renovatie wordt 'jetgrouten' toegepast, een techniek waarmee de damwand wordt versterkt. Het onderzoek moet uitwijzen wat er voor deze specifieke locatie technisch nodig is om de renovatie goed uit te kunnen voeren. De onderzoekswerkzaamheden duren ongeveer twee weken. De Koopvaardersschutsluis blijft in gebruik.
 
 
Planning
 
Vooruitlopend op de uitvoering van de renovatie, starten er onderzoeken in september 2022, waaronder ook het verleggen van kabels en leidingen. Provincie Noord-Holland wil bij de renovatie streven naar een verbetering in biodiversiteit. Een plan hiervoor is in de maak. De uitvoering van dit plan start naar verwachting in oktober 2022.
Eind van dit jaar is het definitieve ontwerp van de renovatie klaar en wordt de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met Den Helder verwacht. Uitvoering van de renovatie begint halverwege 2023.
 
Lees meer
 
 
Afbeelding Kroontje
 
 
Colofon
 
Nieuwsbrief Renovatie Koopvaardersschutsluis is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Den Helder. Meer informatie: www.noord-holland.nl/kvss en www.denhelder.nl/sluizen.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl
 
Afbeelding schaduwrand