Voldoende schaduwplekken belangrijk voor welzijn dieren | Blog Esther Rommel: 'Duidelijkheid over aanpak piekbelasting' | ‘Snuffelfietsende’ scholieren adviseren provincie over fijnstof ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
Logo PNH  
 
   
 
Header 600 x 260
 
NH Weekbericht 24
 
Wekelijkse nieuwsbrief van de provincie Noord-Holland
 
     
Landelijk gebied langs de lat
 
Het landelijk gebied van Noord-Holland heeft vele gezichten. Van veenweiden, polders, bossen en duinen tot werelderfgoederen als de Waddenzee, droogmakerij de Beemster en de Hollandse Waterlinies. Aan de hand van een nieuw plan wil de provincie de balans in het landelijk gebied herstellen: het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Bekijk de infographic over het landelijk gebied in de nieuwe &Holland.
 
 
Lees meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding schaduwrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding schaduwrand
 
 
 
 
 
 
 
GS-besluiten van 13 juni 2023
 • Afdoen motie 126-2022 input boeren en tuinders omgevingsverordening
 • Asielopgave
 • Kaderbrief 2024 - aanvullende informatie
 • Brief aan staatssecretaris Van Rij m.b.t. lobbypunt circulaire economie
 • Wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2022 ronde 2023-II (ontwerp)
 • Beantwoording Statenvragen nr. 19 van de heer Klein (ChristenUnie) en mevrouw Van Geffen (Namens Noord-Hollanders.) over Groenewoud: plannen blijven maken of saneren?
 • Bediening van sluizen
 • Informatievoorziening VTH provinciale bedrijven d.d. 13 juni 2023
 • Voorbereiding Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 15 juni 2023
 • Beantwoording Statenvragen nr. 32 van mevrouw Alberts (SP) over voormalige vuilstort Aagtenbelt te Beverwijk
 • Definitieve versie pMIEK Noord-Holland Zuid (na bestuurlijke consultatie maart-april 2023)
 • Nieuwe aanmelding (N9) programma Opwek Energie Rijksvastgoed (OER)
 • Reactie op initiatiefvoorstel SP Zon voor allen
 • Annotatie agenda vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 15 juni 2023


De complete besluitenlijst van Gedeputeerde Staten vindt u als download op de website. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon (023) 514 3143, e-mail post@noord-holland.nl.
 
 
Statenvragen 
Vanuit Provinciale Staten (PS) zijn schriftelijke vragen gesteld over:

 • Vervolgvragen windturbines Noorder IJplas (nr. 39, JA21)
 • Volstrekt onrealistische soortenlijstjes natuurbeleid (nr. 38, PVV)

Gedeputeerde Staten beantwoorden de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 30 dagen na binnenkomst. Alle Statenvragen zijn/komen integraal beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland.
 
 
Statenvragen beantwoord
(GS-besluiten van 13 juni 2023)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het antwoord vastgesteld op schriftelijke vragen van Provinciale Staten (PS) over:

 • Groenewoud: plannen blijven maken of saneren? (nr. 19, ChristenUnie en Namens Noord-Hollanders)
 • Voormalige vuilstort Aagtenbelt te Beverwijk (nr. 32, SP)

De vragen en antwoorden zijn/komen integraal beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland.
 
 
Vergaderingen
 
 
Afbeelding Kroontje
 
 
Contact
 
Mail de redactie via
nieuwsredactie@noord-holland.nl
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl
 
Afbeelding schaduwrand