Meer dan 1.000 bedrijven zonder stroom in Noord-Holland | Geluid provinciale wegen in kaart | 9 Toeristisch Overstappunten ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
Logo PNH  
 
   
 
Header 600 x 260
 
NH Weekbericht 43
 
Wekelijkse nieuwsbrief van de provincie Noord-Holland
 
     
Weblog gedeputeerde Edward Stigter
 
Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan 1.000 bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen.
 
 
Lees meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noord-Holland ook in Noordelijke Vechtstreek aan de slag met natuur én landbouw
 
De provincie stelt in de Noordelijke Vechtstreek circa 85,5 hectare grond beschikbaar voor onder andere koop, ruil en (erf)pacht. 
 
 
Lees meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding schaduwrand
 
 
 
 
 
 
 
GS-besluiten van 8 november 2022
 • Gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek
 • Publicatie GS declaraties 3e kwartaal 2022
 • Laatste Begrotingswijziging 2022
 • Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022
 • Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet
 • Wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 2022-II
 • Beantwoording Statenvragen nr. 109 van de heer Mülder (D66) en mevrouw Alberts (SP) over ruimtelijke ontwikkelingen rond Ruïne van Brederode
 • Beantwoording Statenvragen nr. 110 van mevrouw Bouhlel-Lascaris (SP) over de uitbreiding tennisvereniging DEM in Beverwijk
 • Beantwoording Statenvragen nr. 111 van mevrouw Bouhlel-Lascaris (SP) over de aangenomen motie van lid Peter de Groot in de Tweede Kamer, “Integrale visie op de woningmarkt”
 • Wadloopverordening 2023
 • Indieningstermijn subsidieaanvraag OV-fonds Haarlem Nieuw-Zuid
 • Bestuurlijke reactie Nota ‘Fietsbeleid’ Randstedelijke Rekenkamer
 • Aanpassingen concessies en aangaan financieringsovereenkomsten ZE-materieel n.a.v. Transitieplan OV Noord-Holland
 • Voortgangsrapportage 2022 project 24-uurs centrale bediening
 • Vaststelling geluidsbelastingkaart 2021
 • Voorbereiding Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT 11 november 2022
 • Voorbereiding BO-MIRT Goederenvervoercorridors 9 november 2022
 • Beantwoording Statenvragen nr. 93 van de heer Muurlink (PvdA) over Noord-Holland vrij van fossiele en vleesreclames
 • Beantwoording Statenvragen nr. 94 van de heer Muurlink (PvdA) over gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Reisverslag werkbezoek gedeputeerde Olthof aan Californië
 • Uitvoeringsregeling waterstofprojecten
 • Annotatie agenda vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst NHN 09 november 2022
 • Plassenschap Loosdrecht e.o. 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp begroting 2023
 • MRA vraagraming Plabeka 2022-2040
 • Aanwijzen lid bestuur van de bedrijfsvoeringsorgansatie Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Ondersteuning Regio Deals
 • Voorbereiding Bestuurlijke Commissie Stikstof 10 november 2022

De complete besluitenlijst van Gedeputeerde Staten vindt u als download op de website. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon (023) 514 3143, e-mail post@noord-holland.nl.
 
 
Statenvragen
Vanuit Provinciale Staten (PS) zijn schriftelijke vragen gesteld over:

 • Veiligheid en drugsbestrijding in de havens Noordzeekanaalgebied (nr. 119, Liberaal NH)
 • Perspectief voor Solaroad BV (nr. 118, Liberaal NH)

Gedeputeerde Staten beantwoorden de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 30 dagen na binnenkomst. Alle Statenvragen zijn integraal beschikbaar op 
de website van de provincie Noord-Holland.
 
 
Statenvragen beantwoord
(GS-besluiten van 8 november 2022)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het antwoord vastgesteld op schriftelijke vragen van Provinciale Staten (PS) over:

 • Noord-Holland vrij van fossiele en vleesreclames (nr. 93, PvdA)
 • Gebruik gewasbeschermingsmiddelen (nr. 94, PvdA)
 • Ruimtelijke ontwikkelingen rond Ruïne van Brederode (nr. 109, D66 en SP)
 • Uitbreiding tennisvereniging DEM in Beverwijk (nr. 110, SP)
 • Aangenomen motie van lid Peter de Groot in de Tweede Kamer, “Integrale visie op de woningmarkt” (nr. 111, SP)

De vragen en antwoorden zijn/komen integraal beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland.
 
 
Vergaderingen
 
 
Afbeelding Kroontje
 
 
Contact
 
Mail de redactie via
nieuwsredactie@noord-holland.nl
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl
 
Afbeelding schaduwrand