Inspraak gewijzigde Omgevingsverordening NH 2022 van start | Formatieblog Esther Rommel (VVD) | Reflectie bij Spiegelboom op Keti Koti Festival Museumplein ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
Logo PNH  
 
   
 
Header 600 x 260
 
NH Weekbericht 25
 
Wekelijkse nieuwsbrief van de provincie Noord-Holland
 
     
Inspraak gewijzigde Omgevingsverordening NH 2022 van start
 
De provincie past de regels over de inrichting van de ruimte aan. Deze regels staan in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.
 
 
Lees meer
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding schaduwrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentoonstelling ‘Slavernij. Stemmen uit het Verleden’
 
Van 1 juli t/m 6 oktober is de tentoonstelling ‘Slavernij. Stemmen uit het Verleden’ te zien in Paviljoen Welgelegen in Haarlem. 4 kunstenaars - Larissa Neslo, Elvis Chen, Quentley Barbara en Laurence Focke - maakten de beeldende kunstwerken.
 
GS-besluiten van 20 juni 2023
 • Wijziging openstellingsbesluit subsidie natuur- en landschapsbeheer 2023
 • Beantwoording Statenvragen nr. 35 van de heer Deen (PVV) over mogelijke huisvesting van statushouders in Medemblik
 • Keti Koti activiteiten 2023
 • Samenwerkingsovereenkomst Collectieve Energie Provincies (SOK CEP 2.0)
 • Bestuurlijk wederhoor op rapport Randstedelijke Rekenkamer over beleid circulaire economie
 • Stand van zaken herijking verdeelmodel provinciefonds
 • Stand van zaken treasurybeleid
 • Beantwoording Statenvragen nr. 33 van de heer Klein (ChristenUnie) over de veerpont Velsen
 • Ondertekening intentieovereenkomst N239-N240
 • Uitgangspuntennotitie Herijking Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid
 • Intentieovereenkomst verkenning OER A1-A6-spoor
 • Aanwijzing stimuleringsgebied Zon Hoofdweg te Haarlemmermeer
 • Aanwijzing stimuleringsgebied Zon Vijfhuizerweg te Hoofddorp
 • Algemene Vergadering IPO 27 juni 2023
 • Open Call LEADER Plattelandsontwikkeling

De complete besluitenlijst van Gedeputeerde Staten vindt u als download op de website. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon (023) 514 3143, e-mail post@noord-holland.nl.
 
 
Statenvragen 
Vanuit Provinciale Staten (PS) zijn schriftelijke vragen gesteld over:

 • Ontwikkelingen aan de Wijde Blik in de gemeente Wijdemeren (nr. 43, SP)
 • Schuldpositie van de gemeente Amsterdam (nr. 42, JA21)
 • Opvang statushouders Zwaagdijk-West (nr. 41, JA21)
 • Ongewenste lozingen in de Waddenzee (nr. 40, SP en D66)

Gedeputeerde Staten beantwoorden de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 30 dagen na binnenkomst. Alle Statenvragen zijn/komen integraal beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland.
 
 
Statenvragen beantwoord
(GS-besluiten van 20 juni 2023)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het antwoord vastgesteld op schriftelijke vragen van Provinciale Staten (PS) over:

 • De veerpont Velsen (nr. 33, ChristenUnie)
 • Mogelijke huisvesting van statushouders in Medemblik (nr. 35, PVV)

De vragen en antwoorden zijn/komen integraal beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland.
 
 
Vergaderingen
 
 
Afbeelding Kroontje
 
 
Contact
 
Mail de redactie via
nieuwsredactie@noord-holland.nl
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl
 
Afbeelding schaduwrand