Denk mee over een duurzame binnenduinrand! ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
 
 
 
 
Header gebiedsproces Z-Kennemerland
 
Nieuwsbrief Zuid-Kennemerland
 
Zuid-Kennemerland: een bijzonder duingebied om te wonen, werken en recreëren. Maar om het te versterken en te behouden is actie nodig. Daarom bouwen we hier aan een duurzaam watersysteem, een goed toekomstperspectief voor ondernemers, gezonde natuur én aan ruimte voor recreatie. De provincie werkt daarvoor samen met inwoners, ondernemers, gemeenten en organisaties, zodat de generaties na ons ook kunnen genieten van het mooie Zuid-Kennemerland. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte.
 
     
Afbeelding schaduwrand
 
Denk mee en meld u aan voor een bijeenkomst in juni
 
De vorige nieuwsbrief stond in het teken van de startnotitie Gebiedsproces Zuid-Kennemerland: hoe werken we samen aan een duurzame binnenduinrand? Een belangrijk onderdeel daarvan is om bewoners, ondernemers, recreanten en overige belanghebbenden hierbij te betrekken. 
In juni worden er bijeenkomsten georganiseerd in Haarlem, Vogelenzang en Overveen. Via de website www.onzebinnenduinrand.nl kunt u zich hiervoor aanmelden. Op de bijeenkomsten zijn vijf thema-tafels ingericht met kaarten. Hier staat informatie op die we tot nu toe hebben verzameld over het watersysteem, de recreatie, ondernemerschap, de natuur en de cultuurhistorie. We vragen u om bij één of meerdere thematafels uw kennis te delen en zo de kaarten aan te vullen.

In totaal organiseren we drie rondes met bijeenkomsten voor inwoners, organisaties en ondernemers uit het gebied. Tijdens deze eerste ronde in juni verzamelen we alle informatie over deze vijf onderwerpen. In het najaar volgen de tweede en derde ronde. Daarin bespreken we samen waar de deze onderwerpen teveel ruimte vragen en elkaar overlappen. Welke dilemma’s, kansen en knelpunten roept dat op? Het resultaat van de drie rondes bijeenkomsten wordt zichtbaar op een kaart van de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland. Uiteindelijk zullen er (bestuurlijke) keuzes gemaakt worden, waarbij belangen soms tegenstrijdig zijn: niet alles gaat passen in de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland. Via de website www.onzebinnenduinrand.nl kunt u ook online uw ideeën delen. 

Al eerder hebben we bericht over een studie naar het watersysteem in de binnenduinrand. Eigenaren van meer dan één hectare grond (binnen de drie focusgebieden in de studie) zijn uitgenodigd om in een gesprek hun kennis te delen met advies- en ingenieursbureau bureau TAUW dat het onderzoek uitvoert.
Op de bijeenkomsten in juni kunt u hier ook uw mening over geven. Na deze bijeenkomsten zal TAUW de hydrologische studie afronden.

Het kan natuurlijk dat u vragen heeft over wat u leest. Aarzel niet contact op te nemen: zkl-am.pplg@noord-holland.nl, of kom langs voor een gesprek in de bibliotheek in Vogelenzang. U vindt mij daar iedere laatste woensdag van de maand tussen 15.00 en 17.00 uur. Graag tot ziens! 

Hartelijke groet,

Marijn Bos, procesmanager gebiedsproces Zuid-Kennemerland
 
 
 
 
 
Advies Ecologische Autoriteit over natuurdoelanalyse provincie
 
De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. In het rapport staat dat de stikstofbelasting te hoog is. De Ecologische Autoriteit adviseert een aantal natuurherstelmaatregelen, zoals meer zandverstuivingen, minder recreatie en meer begrazing door konijnen. Voor natuurherstel op de lange termijn heeft de Ecologische Autoriteit meer inzicht en gegevens nodig.
 
 
Kennismaken met finalist Toekomstversnellers Corina Busman 
 
Corina Busman uit Santpoort was één van de deelnemers aan de wedstrijd 'Toekomstversnellers Buitengewoon Noord-Holland', die de provincie najaar 2023 uitschreef. April dit jaar stond Corina in de finale met haar idee voor het landelijk gebied. In Santpoort heeft zij op het Landje van Groen Vitaal een bijzondere kruidentuin, die zij inzet als medicijn. Lees alles over Corina's inzending op de website van Groen Kapitaal.  
 
Lees meer
 
 
Provincie Noord-Holland blijft zich inzetten voor het landelijk gebied
 
In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat het transitiefonds vervalt. Met dit transitiefonds van 24,3 miljard euro wilde het demissionaire kabinet de plannen op het gebied van natuur, water, klimaat en stikstof bekostigen. Elke provincie heeft daar plannen voor gemaakt, in het zogenoemde PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied). Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (wonen, landbouw en PPLG) zegt in een reactie op het nieuws: "Wij hielden rekening met de kans dat het transitiefonds van het vorige kabinet niet doorgezet zou worden. We komen daar vast over in gesprek met een nieuw kabinet. Landelijk budget zal het halen van de doelen versnellen." De provincie berekende vorig jaar dat daar 1,2 miljard euro voor nodig is. Beemsterboer laat weten dat de Noord-Hollandse doelen voor onder meer landbouw en natuur blijven staan, hoewel het nog onduidelijk is hoe dit nu bekostigd moet worden.
 
 
Lees meer over het PPLG
 
 
 
Informatie en contact
 
Meer informatie over het gebiedsproces Zuid-Kennemerland vindt u op onze website. Volg ook de Facebookpagina Zuid-Kennemerland voor actualiteiten in de regio. Contact via mailadres:
zkl-am.pplg@noord-holland.nl.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl